Oбщина Велинград изгради система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Община Велинград сключи договор с ЕКОПАК-България и от 01.05.2023 г. изгради система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. На гражданите и гостите на Велинград на разположение са общо 153 контейнера с общ обем 229 500 литра, разположени на 51 места, определени от Общинска администрация – Велинград.
Всяка точка съдържа:
– син контейнер тип „Иглу“– за събиране на хартиени и картонени опаковки;
– жълт контейнер тип „Иглу“– за събиране на пластмасови и метални опаковки
– зелен контейнер тип „Иглу“– за събиране на стъклени опаковки.
Обслужването на контейнерите ще бъде извършвано по график- 4 пъти месечно за жълтите и сините контейнери и два пъти годишно за зелените контейнери /ако има нужда и по често/. Много важно е гражданите да знаят, че в един ден се обслужват само един вид контейнери. На обслужващите камиони ще има табели обозначаващи кой вид контейнери се събират в този ден, както и номера на безплатния „зелен“ телефон на ЕКОПАК, на който гражданите могат да сигнализират при нарушение.
Системата за разделно събиране ще се обслужва със специализирана техника –сметоизвозващ автомобил, оборудван с хидрокран и преса, който е снабден със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните контейнери по установения график.
Призоваваме всички жители и собственици на търговски обекти във Велинград да използват по предназначение наличните контейнери за разделно събиране, като по–обемистите кашони и бутилки трябва да бъдат сгънати или нарязани, с цел преминаването им през отворите на съдовете.