95 процента от туристите в областта са българи

Най-много от чуждестранните туристи са чехи - 12.2%, следвани от Израел - 9.9% и бившата югославска република Македония - 9.4%.

Снимка: Архив

През декември миналата година в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 008, а на леглата – 4 430. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях – с 1.3%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г. е 49 577, или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.9% от тях са осъществени от български граждани и 4.1% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 12.2%, следвани от Израел – 9.9% и бившата югославска република Македония – 9.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2018 г. в област Пазарджик се увеличават с 9.3% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 23 169. От всички пренощували лица 96.8% са българи и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 739 и са реализирали средно по 2.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2018 г. е 37.4%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2018 г. достигат 2 793 399 лв., или с 1.4% повече в сравнение с декември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 4.0%, докато тези от чужди граждани намаляват с 31.9%.