Съветниците са включили 20 точки в проекта за дневен ред

Сесията започва в 14 часа

Снимка: Архив

20 точки са залегнали в проекта за дневен ред, който днес общинските съветници на Пазарджик трябва да гласуват. Интерес предизвиква разглеждането на с поемането на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, който ще се използва за мостово финансиране на проекта за изграждане и реализация на компостиращата инсталация. Кредитът ще бъде в размер на 4 млн. лева.

Ще се гласува и удължаване на срока с една година на безлихвения заем на общината за сметка на централния бюджет, с който се финансира временния касов недостиг  на средства на общината за 2018г.

Ще се актуализира списъкът на средищните училища на територията на общината за учебната 2019/ 2020г.

Ще се актуализира и годишната програма за разпореждане с общинско имущество, с която се предлага на концесия да се даде заведението, което се намира в сградата на музея.

Сесията започва в 14 часа.