Предлагат К. Абаджиев и Н. Пенчев за награждаване с „Почетен знак“

Двама ще бъдат предложени за "Почетен знак"

Снимка: Заседанието на комисията

Временната комисия, която бе избрана от Общински съвет – Пазарджик за разглеждане на предложенията за избор на кандидатите за почетен гражданин и други награди проведе тази сутрин заседание.

В нея участваха председателят Хари Харалампиев, общински съветници, журналисти и за пръв път от няколко години кметът на общината Тодор Попов, който още в началото на заседанието представи позицията на администрацията, която е тази година да се връчат два почетни знака на номинираните кандидати.

Първоначалното предложение бе Константин Абаджиев да бъде награден с „Почетен гражданин“, а д-р Никола Пенчев с „Почетен знак“. В хода на обсъждането се взе решение грамоти да бъдат връчени на волейболния и футболен отбор на Хебър за постигнати високи постижения в областта на спорта.

След проведеното гласуване се взе решение номинираните да бъдат наградени с „Почетен знак“, което традиционно може да се обърне на 180 градуса по време на тържествената сесия, на която решаваща дума имат общинските съветници.

Предлагаме ви информация за номинираните:

К. Абаджиев

Н. Пенчев