7 ноември – Европейски ден на радона

Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“

Снимка: Архив

Днес, 7 ноември Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва „Европейски ден на радон“, това е и рождената дата на Мария Кюри. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР)  и прилагане на мерки за редуциране на ОАР.

Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.

 

***

Радонът е радиоактивен газ, без цвят, вкус и мирис. Концентрацията му в сградите е по-висока, отколкото на открито. Счита се, че съвременният човек прекарва 80 % от времето си в затворени помещения и само 20% навън.

Радонът присъства във въздуха на всички видове и типове сгради – стари и нови, с и без основи.  Концентрацията му зависи от метеорологичните условия, честотата на проветряване на жилищните помещения, вида на отоплителните системи и др.

По данни на Световната здравна организация, радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.

С цел намаляване концентрацията на радон в сградите в България, в продължение на приключилата Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., е приет и действа Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон /2018 – 2022 г./.