7 ноември – Европейски ден на радона

На 7 ноември Европейската асоциация за радон ежегодно отбелязва „Европейски ден на радон“. Тази дата е рождената дата на Мария Кюри.

Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността на обществото за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон и прилагане на мерки за редуцирането му.

 

Радонът е радиоактивен газ, без цвят, вкус и мирис. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Концентрацията му в сградите е по-висока, отколкото на открито. Радонът присъства във въздуха на всички видове и типове сгради – стари и нови, с и без основи.

По данни на Световната здравна организация, радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Рискът за здравето от облъчването с радон е 25 пъти по-голям за активните пушачи и около 16 пъти по-голям за пасивните, в сравнение с този за непушачи, подложени на същитте нива на радон.

Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в помещенията, които хората обитават, е да се извърши измерване чрез детектори!

Концентрацията на този радиоактиван газ зависи от метеорологичните условия, честотата на проветряване на жилищните помещения, вида на отоплителните системи и др.

Възможните мерки за намаляване на нивото на радон могат да бъдат:

  • Проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3.
  • Подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3.
  • Предприемане на мерки на активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500 Bq/m3.

Намаляването на нивата на радон може да се осъществи лесно, ефективно и сравнително евтино, чрез технически мерки.