60 социално слаби граждани на община Стрелча ще получават топъл обяд до 31 август

До 31 август 60 социално слаби граждани на община Стрелча ще получават топъл обяд   по проект в условията на извънредна ситуация. За целта от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомаган са отпуснати допълнителни 4 524 лв., с които общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта за община Стрелча достигна 14 616 лв.

Услугата, предназначена за самотно живеещи възрастни над 65 г. – без доходи или с такива под линията на бедност, хора с увреждания и в невъзможност да се самообслужват, стартира на 1 май 2020 г. и се изпълнява от Домашен социален патронаж – Стрелча и се доставя до дома на потребителите всеки работен ден от седмицата.

Целевата програма „Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“ е насочена към най-нуждаещите се лица на територията на общината.