59 живописни творби, пластика и инсталация се представят в изложбата на Евгения Панчова

Художествена галерия „Станислав Доспевски“ в Пазарджик  представя изложба на Евгения Панчова.  В експозицията са включени 59 живописни творби, три пластики и инсталацията „Игра със столове“.

Игра със столове“ е триетапен проект, частите на който са взаимозависими и взаимосвързани в едно цяло. Хармонирани в единство, макар че всяка от тях има и самостоятелно значение, както е и с елементите във Вселената.

Това е едно от водещите внушения на целия проект, онагледено по специфичния за даден етап начин.

Първият етап се реализира в ателието ми у дома. Там 2008 – 2009 г. влизат стари, изхвърлени, разбити столове. Започва тяхното преобразяване – от обикновени, към нови – живописни, привлекателни и с новата си функция… Това живописване спонтанно се разширява и по стените, тавана, пода, фасонките, пироните по стената… Залива и други предмети от дома ни – обувки, чинии, метли, лопатка и всичко, което попадне в ателието. Няма нещо, което да не е преобразено.

Ателието е с нова функция…

Вторият етап – тази непредвидена пространствена картина излиза от дома ни под формата на настоящата изложба. Вижда се „ателието“, масата подредена за гости, обувки, метли и т.н.

Елементите са разиграни помежду си в различни комбинации и взаимодействия, оставайки част от цялото. Вече и с друго предназначение…

Разбира се зарядът, излъчването, същността на „Игра със столове“ се усеща най-добре с душата и сърцето.

Третият етап предстои … Засега е тайна…“

Евгения Панчова