Вижте графика, по който ще работят детските градини в Пазарджик през лятото

Във връзка с предстоящия летен сезон Община Пазарджик е изготвила график за работата на детските градини на територията на града. Графикът, който влиза в сила от 01.07.2023 г., е с продължителност до 31.08.2023 г. и  предоставя възможност през целия период всички деца да могат да посещават детско заведение.

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите, директорите на детските градини имат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочване и приемането на децата в приемащите детски градини. Временната организация на работа на общинските детски градини е на база мотивирани предложения от техните директори във връзка с неотложни ремонти на кухненски блок, складови помещения, както и ремонтни дейности, свързани с предписания.

Процедурата по прехвърляне в приемащата детска градина е максимално облекчена, за да не се създават излишни ангажименти на родителите.

Детско заведение

месец юли

месец август

1

ДГ “Здравец”

Не работи

приемна ДГ – ДГ,,Слънчо”

работи

2

ДГ “Снежанка” с ИГ с. Главиница и ИГ с. Алеко Константиново

Не работи

приемна ДГ – ДГ,,Юрий Гагарин”

работи

3

ДГ “Юрий Гагарин” с ИГ с. Черногорово и ИГ с. Овчеполци

работи

не работи

приемна ДГ –

ДГ ,,Снежанка”

4

ДГ “Слънчо”

работи

Не работи

приемна ДГ –

ДГ “Здравец“

5

ДГ “Калина Малина”

ИГ с. Юнаците

работи

работи

Не работи

приемна ДГ –

ДГ ,,Валентина Терешкова”

работи

6

ДГ “В.Терешкова” с ИГ с. Мокрище и ИГ с. Братаница

Не работи

приемна ДГ –

ДГ ,,Калина Малина”

работи

7

ДГ “Дъга”

ИГ с. Синитово

Не работи

приемна ДГ – ДГ ,,Радост”

работи

работи

не работи

приемна ДГ – ДГ „Дъга“ гр. Пазарджик

8

ДГ “Пролет”

работи

не работи до 25.08

приемна ДГ –

ДГ „Веселка“ с. Ивайло

9

ДГ “Радост” и ИГ с. Звъничево

работи

Не работи

приемна ДГ – ДГ ,,Дъга”

10

ДГ “Върбица”

ИГ с. Мирянци

Не работи до 23.07

приемна ДГ – ДГ ,,Зорница” и ИГ с. Мирянци

работи

работи

работи

11

ДГ “Зорница”

ИГ с. Огняново

Работи

Работи

Работи

Не работи

Приемна ДГ –

ДГ „Зорница“ гр. Пазарджик

12

ДГ „Детелина“ с. Паталеница с ИГ в с. Дебръщица и ИГ в с. Црънча

Работи

Не работи

Приемна ДГ –

ДГ „Снежанка“

13

ДГ „Детство“ с. Мало Конаре

ИГ с. Говедаре

ИГ с. Хаджиево

Работи

Работи

Работи

Работи

Не работи

Примена ДГ –

ДГ „Детство“ с. Мало Конаре

Не работи

ДГ „Детство“ с. Мало Конаре

14

ДГ „Веселка“ с. Ивайло

ИГ с. Сарая

Работи

Не работи от 15.07

Приемна ДГ – ДГ „Веселка“ с. Ивайло

Работи

Не работи

Приемна ДГ: „Веселка“ с. Ивайло