Ново: Технически преглед на колата само с платени глоби към КАТ

Снимка: topdiagnostika.com

Автомобилите ще могат да преминават задължителния технически преглед само, ако собствениците им са платили надлежно всички глоби към КАТ. Това се чете в преходните и заключителните разпоредби на проектобюджета, който финансовият министър Асен Василев представи днес. Наличието или липсата на задължения ще се извършва чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и тази за административнонаказателна дейност на Министерството на вътрешните работи.

Това бе предизвестено и бе по идея на БСП, които съвсем наскоро вкараха предложението между първото и второ четене на Наказателния кодекс. Според тях всяка втора глоба, наложена на пътя е несъбираема. За затягането се заговори и през лятото на миналата година. Очевидно е, че сега мярката влиза в сила заради нуждата да се повиши събираемостта на приходите в държавата. Припомняме, че в момента, за да мине колата технически преглед се доказва, че собственикът и не дължи данък МПС към съответната община и има валидна застраховка Гражданска отговорност.

Сега в проектобюджета е записано: „Условие за извършване на преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство е липсата на задължения на собственика и ползвателя към датата на извършване на прегледа за заплащане на глоба или имуществена санкция за извършено със същото превозно средство нарушение по този закон, наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш“.

Освен това актове, фишове и наказателни постановления за нарушения по пътищата ще могат да се връчват изцяло електронно.

 

Източник: „Марица“