49 библиотеки в област Пазарджик ще обогатят фондовете си с нови книги с пари от културното министерство

Общо 48 читалищни библиотеки и 1 общинска библиотека в област Пазарджик ще обогатят фондовете си с нови книги. Те са спечелили проекти по програма“ Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ 2021 г. на Министерство на културата.

В сравнение с миналата година спечелената сума е с 11000 лв. в повече или 85 х.лв. ще бъдат усвоени за закупуването на нови заглавия за читателите във всички общини в Пазарджишка област.