47 проекта по „Красива България“ ще получат финансиране от МТСП

Министерството на труда и социалната политика ще финансира 47 проектни предложения по Проект „Красива България“ за подобряване на средата в училища, културни институции, административни сгради, социални услуги, здравни грижи и места за спорт.

Общата стойност на одобрените за изпълнение през 2023 г. предложения е 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по проекта, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Чрез изпълнението на дейностите по одобрените проектни предложения се очаква заетост в строителството за най-малко 531 лица, част от които и регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ безработни. Чрез провеждане на 15 квалификационни обучения ще се обучат над 180 безработни лица, с което ще се увеличи шансът им за трайна реализация на пазара на труда.