4086 са избирателите в Община Лесичово

Избирателите ще гласуват в 10 секции

Снимка: Архив

В община Лесичово 4086 души са с право на глас, които ще упражнят своя вот в 10 секции в населените места Лесичово, Калугерово, Церово, Памидово, Щърково, Боримечково и Динката. Седем от секциите са подходящи за хора с увреждания и нарушено зрение. Подвижни урни няма, няма и подадени заявления за гласуване в такива подвижни урни. Трима са кандидатите за кмет на община, 16 са кандидатите за кмет на населени места, 66 са кандидатите за общински съветници. В община Лесичово няма населени места само с един кандидат за кмет, а в село Щърково ще бъде кметски наместник. За кмет на община Лесичово са регистрирани за участие 4 политически партии, коалиции и местни коалиции, като представителят на една от тях бе заличен след подадено от него заявление. За изборите за общински съветници са регистрирани 11 партии, коалиции и местни коалиции. За кметове на кметства ще участват 8 партии, коалиции и местни коалиции. Получените бюлетини за община Лесичово са общо 15 300 броя, от които 5500 броя са за кмет на община, 5500 броя са и за общинските съветници. Срокът за регистрацията на застъпниците и наблюдателите е до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.