31 новоизбрани съдебни заседатели встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Пазарджик

Архив

Новоизбраните съдебни заседатели към Окръжен съд – Пазарджик встъпиха в длъжност. В Зала „Маестро Георги Атанасов“ 31 заседатели с 4-годишен мандат 2020 – 2024 г. положиха клетва при стриктно спазване разпоредбите на здравните органи.

Съдия Ирина Джунева проведе началното обучение като ги запозна с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател. Лекторът очерта рамките на наказателното право и процес и разясни ролята им в наказателното правораздаване. На всички участници бяха раздадени сертификати, издадени от Националния институт на правосъдието.

Съдебните заседатели се избират от съответния Общинския съвет и участват в разглеждането на първоинстанционни наказателни дела за тежки престъпления, за които е предвидено наказание над 5 години лишаване от свобода. Имат еднакви права и задължения със съдиите и чрез участието си в състава на съда, разглеждащ едно наказателно дело, народът упражнява своите права на суверен по отношение на съдебната власт.

Всички членове на състава на съда имат равен глас при решаване на въпросите по делото и решението се взема с мнозинство от гласовете.

Когато в съда се разглежда дело срещу непълнолетен подсъдим, законът изисква съдебните заседатели да са учители или възпитатели.

При участието в първоинстанционното производство съдебните заседатели винаги са повече от професионалните съдии. По този начин държавата посочва важното място, което заема обществеността чрез своите представители в наказателното правораздаване и значимостта на общественото участие на съдебните заседатели в работата на съдилищата.