Вижте кои участъци ще отпаднат от „Синя зона“

Отпадането на участъците "Синя зона" ще стане след приемането на новата Наредба, на която предстои публично обсъждане и разглеждане в Общински съвет. До тогава са валидни старите граници на "Синя зона" и правилата за тях.

Снимка: Община Пазарджик

 

С П И С Ъ К

ПРЕМАХНАТИ  УЧАСТЪЦИ „СИНЯ ЗОНА “

Участъци “синя зона“, паркинг Брой паркоместа В т. ч. за хора с трайни увреждания
1. Бул. ,,Ал. Стамболийски“

От кръстовище с ул. „Градинарска“/ ул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Цар Освободител“

– 36
2. Ул. „Булаир“

от кръстовището с ул. „Завоя на черна“ до кръстовището с ул. „Цар Шишман“

– 23
3. Бул. „Георги Бенковски“

 

– 13
4. Ул. „Единадесети август“

от кръстовището с ул. „Сан Стефано“, до кръстовището с ул. „Ал. Батенберг“

– 7
5. Ул. „ Екзарх Йосиф“

От кръстовището с ул. „Найчо Цанов“ до кръстовището с бул. „Ал. Стамболийски“

– 27
6. Бул. ,,Кн. Мария Луиза

 

       – 124
7. Ул. ,,Лозенград”

 

– 19
8. Ул. ,,Никола Вапцаров“

 

– 14
9. Ул. ,,Никола Ръжанков“

 

– 25
10. Ул. „Преспа“

 

– 12
11. Бул. ,,Цар Симеон”

 

– 12
 

 

 

ВСИЧКО:

 

312

 

 

Изградени участъци в междублокови пространства върху

обслужващи алеи със статут на «Синя зона»

1. Зона между ул. «Патриарх Евтимий», ул. «Черноризец Храбър» и бул. «Княгиня Мария Луиза» -57
2. Зона на ул. «Никола Ръжанков» № 2, ул. «Преспа» № 2 и № 4, ул. «Лозенград» № 2 -139
3. Ул. «Втори Януари» № 1 и № 3 -7
4. Ул. «Константин Величков» № 13 -5
5. Ул. «Найчо Цанов» № 4 -15
общо зони:

Междублокови пространства

-223
 

 

ОБЩ БРОЙ НАМАЛЕНИ ПАРКОМЕСТА:  

535