2 384 чужденци са пренощували в областта през месец август

Израелци, македонци и руснаци са най - чести гости в областта

Снимка: Крепост Перистера

През август 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от местната статистика. Броят на стаите в тях е 2 095, а на леглата – 4 551. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.8%, а на леглата в тях се увеличава с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 79 790, или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 85.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 14.4 и 17.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 36.8%, следвани от  бившата югославска република Македония – 14.0%. и Русия – 7.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2018 г. в област Пазарджик се увеличават с 3.3% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 24 568. От всички пренощували лица 90.3% са българи, като по-голямата част от тях (76.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 384 като 84.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2018 г. е 57.4%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 71.4%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (29.6%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.1 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано намаление с 0.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има увеличение с 2.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2018 г. достигат 3 330 944 лв., или с 1.0% повече в сравнение с август 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани с 19.6%, докато тези от български граждани намаляват с 2.5%.