18 са пожарите на сухи треви и стърнища в региона през последните дни

За периода 07.08.2020 г. до 13.08.2020 г. на територията на област Пазарджик са възникнали общо 18 пожари на сухи треви и стърнища. На територията на община Пазарджик са 13, на територията на община Септември – 2 бр. и общините Белово, Ракитово и Велинград по 1 пожар.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.