158 деца от областта са върнати в образователните институции

Посетени са 3866 адреса, 131 от децата са върнати в училища от областта

Снимка: Момент от работната среща

Това стана ясно на работната среща проведена от заместник областния управител Йордан Кожухаров с представители на институции и общински администрации, които изпълняват дейности по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Областните управители осъществяват координация и контрол за изпълнението на Механизма на областно ниво.

По данни на РУО Пазарджик на територията на областта, екипите за обхват са извършили посещения на 3866 адреса. В резултат на съвместната работа на институциите, от началото на учебната година 158 деца и ученици с постоянен адрес в областта са върнати в образователната система, като 131 от тях са записани в учебни заведения на територията на област Пазарджик. Общо 136 са случаите в областта, по които работят експертите на РДСП Пазарджик в посока превенция от отпадане от училище и връщане на децата в образователните институции.

             В екипите за обхват в област Пазарджик са включени 459 учители и директори от училища, 140 учители и директори от детски градини, 109 представители на общински администрации, 57 представители на ОД на МВР Пазарджик, 57 представители на РДСП Пазарджик, 34 кметове на населени места. Всички институции на територията на област Пазарджик, свързани с изпълнението на дейностите по механизма, работят екипно, в сътрудничество и  много добра координация.