15 деца от детска градина в Пазарджик са със стомашно-чревно разстройство, РЗИ проверява случая

Снимка: Десант

След постъпило Уведомително писмо от Директора на детска градина в град Пазарджик и анонимен сигнал от родител, касаещ деца с прояви на стомашно-чревни симптоми в трета група на детското заведение, РЗИ Пазарджик предприе следните действия:

Със заповед на директора на РЗИ д-р Д. Савов, се извърши съвместна проверка с ОДБХ Пазарджик. При проверката се констатира, че в ранния следобед на 11.04.2023 г., 15 деца от 3-та група /присъствали 21 деца в същия ден/ на детската градина са със стомашно-чревни оплаквания. Децата са консумирали храна приготвена в кухнята на детската градина. Няма засегнати деца от останалите групи.

При извършеното епидемиологично проучване във вчерашния ден е установено, че децата вече са в добро общо състояние и са консултирани от личните си лекари.

Към момента се уточнява причината за неразположението на децата.

Взети са проби от храната, смивове от персонала и работни повърхности.

На директора е връчено предписание за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки, касаещо недопускане на деца и служители със симптоми в детското заведение, засилени дезинфекционни мероприятия и ежедневен засилен сутрешен филтър.

За случая е уведомено Министерство на здравеопазването.

При получаване на допълнителна информация и резултати от пробите, РЗИ ще информира своевременно.