15 библиотекари преминаха през курс за онлайн-маркетинг на библиотечните услуги

Маркетингът, включително този на библиотечните услуги, трябва да се ориентира от използването на традиционните инструменти към използването на дигитални инструменти. Този процес трябва да бъде осмислен и от библиотеките. Необходимо е много активно да се използват социалните медии, които скъсяват комуникационните линии и дават възможност на много хора да споделят мисли и да дават обратна връзка, да създават нова информация за библиотеките. Това бяха част от насоките, дадени от лектора Наталия Георгиева, по време на двудневния курс по дигитализация на комуникациите-онлайн маркетинг на библиотечните услуги. В обучението, което е включено в годишната програма на библиотеката за повишаване квалификацията на библиотечните специалисти, участваха 15 библиотекари.

Социалните медии дават възможност за глобална свързаност на библиотекарите с потребителите на услуги. Участниците бяха запознати с най-важните елементи на библиотечния маркетинг: потребители, портфолио от библиотечни услуги и партньори и конкуренти. Входната точка на маркетинга е разбиране на желанията на потребителите. Те използваха иновативни методи, за да проучат тези възможности. Не само чрез анкетни карти, но и чрез фокус-групи на различни потребители, както и „метода на малките данни“ и „ Метод Линдстрьом“. Сред темите, по които протече двудневното обучение, бяха Стратегии за представяне на библиотечни и информационни услуги“, „ Маркетингът като концепция и практика“, „Библиотечните услуги като маркетингов продукт“, „ Онлайн маркетинг на библиотечни услуги: социалните медии отблизо“, „ Как да пишем в социалните медии“ и „ План за онлайн маркетинг на библиотечни и информационни услуги: логическа матрица.