140 семейства от „Пирин“ и „Луковица“ с помощи по проект изпълняван от Община Пещера

Бюджетът на проекта е в размер на 5199,60 лева, а срокът за изпълнение на дейностите е до 31.07.2020 г.

Архив

С настоящия грант Община Пещера ще осигури основни хранителни пакети от първа необходимост, почистващи препарати и препарати за дезинфекция на жилищни помещения. Мерките ще бъдат приложени за най-уязвимите семейства, които не са обхванати от други подкрепящи програми и инициативи.

Ще бъдат обхванати 140 семейства, които са жители на кварталите „Пирин“ и „Луковица“ в гр.Пещера .

Община Пещера ще осигури помещение за съхраняване на основните хранителни пакети. Ще организира и мобилизира доброволци, включително и от Местната активна група за извършване на доставките, като за тяхната безопасност ще се осигурят лични предпазни средства.

Бюджетът на проекта е в размер на 5199,60 лева, а срокът за изпълнение на дейностите е до 31.07.2020 г.