140 години Български червен кръст

Днес БЧК отбелязва 140 години от създаването си

Снимка: БЧК

Българският Червен кръст е една от първите институции, възникнали след Освобождението на България и участвали активно в изграждането на новата държава. На 25 октомври се навършват 140 години от създаването на първото червенокръстко дружество и на този ден БЧК отбелязва своето рождение.

Всички добре знаят каква е нашата мисия – да бъдем там, където са бедата и болката. Доброволците на организацията ни с готовност помагат на нуждаещи се при бедствия и кризи, на социалнослаби и уязвими групи в обществото, на болни и самотни хора. Силата на БЧК вече 140 години е в отстояването на общочовешките принципи да бъдеш милосърден, дори да се жертваш в името на доброто.

Българският Червен кръст съхранява и прилага в своята хуманитарна дейност най-ценните и непреходни човешки добродетели – неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Това са седем основни принципа на Международното червенокръстко движение, залегнали в редица резолюции на ООН, както и в държавни ангажименти и в позиции на многобройни хуманитарни организации.

Съгласно Женевските конвенции, Българският Червен кръст подпомага социалната и здравната политика на държавата, подкрепя нейните структури при ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи. Доброволците и служителите на организацията са сред първите, които самоотвержено и безрезервно помагат за преодоляване на последиците от разрушителни наводнения и много други бедствия. Още в първите часове на бедствията, те подкрепят хората с вода и продукти от първа необходимост, грижат се за пострадалите.

Млади, самоотвержени хора, прегърнали хуманността, са доброволците на Българския младежки Червен кръст. С многобройните си прояви за промоция на хуманитарните ценности и на Международното хуманитарно право, със значимите си социални проекти и самоотвержената си дейност по първа долекарска помощ и по психосоциална подкрепа, както и с активната си работа в младежките аварийни екипи, те са доказали, че са съставна част на организацията.

Днес в 2 844 дружества на Българския Червен кръст членуват 155 175 души, а броят на доброволците е 18 834. Това е армията, която за осъществяването на своите добри дела винаги е разчитала на подкрепата и на помощта на българския народ и на държавните институции. Благодарни сме, защото обединени, ръка за ръка сме много по-силни и много по-бързо стигаме до хората, за да им помогнем. А това е нашата кауза!            

 

Честит празник на всички доброволци, членове, симпатизанти и служители!