139 деца в Панагюрище са класирани по първо желание в първи клас

Общо 139 са записаните първокласници, чрез електронната система за прием, за учебната 2021/2022 година, от първо класиране, в трите училища на територията на град Панагюрище.

Модулът за регистрация на заявленията за прием на ученици в първи клас бе активиран на 21 май в 12:00 часа. Достъпът до сайта се осъществи чрез банер на началната страница на сайта на Община Панагюрище. Родителите можеха да регистрират заявление както онлайн, през сайта за прием, така и на място в даденото училище. За тяхно улеснение, във всички училища имаше екипи, които оказваха подкрепа при подаване на електронни заявления. Правилата и критериите за прием са достъпни в раздел „Нормативна уредба“ на публичния сайт за прием на Община Панагюрище.

Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени на сайта за прием, на началната страница на сайта на Община Панагюрище, днес – 9 юни. Системата ще се отвори за регистрации на нови заявления, на неучаствали в първо класиране деца, на 10 юни в 10:00 часа. Регистрации ще са възможни до 23:59 часа на 11 юни. Резултатите от второто класиране ще бъдат публикувани на 14 юни. А записването, след второто класиране, ще е на 15 и 16 юни в училището, в което е прието детето.

От 22 юни подаването на документи за децата, които не са записани в първи клас, ще става на място в училищата, в които има свободни места.

До 15 септември директорите на училищата утвърждават списъците на приетите ученици по паралелки.

С използването на системата за електронен прием на учениците в първи клас, Община Панагюрище осигурява по-добра информираност на  родителите и създава по-ефективна организация на приема на децата в първи клас на територията на град Панагюрище.