Поклонението на вр. Велийца в снимки

Снимки: Димитър Шулев