11 523 семейства в областта са поискали помощ за отопление

9 584 от тях ще получат помощ

Снимка: Архив

11 523 заявления са подадени за отпускане на целева помощ за отопление през сезон 2018/2019, съобщават от РДСП.  Издадени са общо 9 584 заповеди за отпускане на целевата помощ. В 1 939 от случаите помощта е отказана, поради това че  лицата и семействата не отговарят на изискванията.

Най-голям брой приети заявления-декларации са в дирекциите „Социално подпомагане” – Велинград – 3 675, Пазарджик – 2 366 и Септември – 1 983.

Размерът на целевата помощ за отопление се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на ел.енергията за битовите потребители. Със Заповед № РД01-594/18.07.2018 г. на министъра на труда и социалната политика за сезон 2018/2019 беше определен нов размер на целевата помощ – 74.83 лв. месечно или общо 374.15 лв. за петте месеца на отоплителния сезон – 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г.

Във връзка с администрирането на дейността по отпускане и изплащане на целевата помощ за отоплителен сезон 2018/2019 г. при изготвянето на ведомостите за изплащане на помощите за месец юли, август, септември и октомври 2018 г. е начислена и изплатена цялата дължима сума. По заявления-декларациите с издадени заповеди през месец ноември 2018 г., помощите ще бъдат бъдат включени във ведомост за месец ноември 2018 г. съответно начислени и изплатени през месец декември 2018 г.

За предишния отоплителен сезон – 2017/2018 г.  подадените заявления-декларации бяха 11 933, като помощта получиха 9 464 лица и семейства.