103 586 са избирателите в общината за Евроизбори 2019г.

В град Пазарджик са 68 609 избиратели

Снимка: Архив

Броят на избирателите по предварителните избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за  Община Пазарджик е 103 586, както следва:

– за град Пазарджик – 68 609;

– за кметствата – 34 977.

За предстоящите избори със Заповед №914/10.05.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. С нея могат да гласуват лица с трайни увреждания, които не им позволяват да напускат дома си. Същите следва да подадат заявление (по образец) до 20.05.2019г.(вкл.) в общинска администрация, Дирекция “Гражданска регистрация на населението” (или в кметствата на Общината). Към подаденото заявление се прилага копие на документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза.

На 11.05.2019 г. (вкл.)  изтече срокът за прием на заявления за гласуване по настоящ адрес и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.

Приети и обработени са  457 броя заявления за гласуване по настоящ адрес:

– за град Пазарджик са70;

– за кметствата са 387.

Няма издадени удостоверения за гласуване на друго място.

Общинската администрация ще впише в избирателните списъци всички избиратели, които са със служебно заличен адрес (дерегистриран постоянен адрес), но имат избирателни права и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване ще бъде извършено преди предаването на списъците на секционните избирателни комисии.