Общината дава разяснения за местния референдум в Синитово

Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси.

Снимка: Архив
На основание Чл.34, ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната влас и местното самоуправление Община Пазарджик уведомява населението на с. Синитово, че на 27 октомври 2019 г. /неделя/ ще се проведе местен референдум по следните въпроси:
  1. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ“ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СИНИТОВО?
  2. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ „ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ“ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СИНИТОВО?
  3. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА МРАМОРИ“ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СИНИТОВО?
 
МОТИВИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА СА: Изграждането на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в землището на с. Синитово, както и изграждане на кариера за добив на мрамори засягат пряко интересите на населението за осигуряване на здравословна околна среда; ще се засегна сериозна поминъка на населението на с. Синитово, което село е с традиционно зеленчуко и животновъдно производство; още повече, че тези инвестиционни намерения ще се реализират в непосредствена близост до земеделски земи, а нарушаването на здравословна среда ще е мотив особено за по – младото население да потърси такава в друго населено място, което би довело да обезлюдяване на с. Синитово.
ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ НА 27.10.2019 Г. /НЕДЕЛЯ/ ОТ 7,00 ДО 20,00 Ч. В СЕКЦИИ № 185 И № 186 С . СИНИТОВО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ.
Гласоподавателят отбелязва в хартиена бюлетина в квадратчето с избрания от него отговор „ДА“ или „НЕ“, поставя бюлетината в плика, излиза от кабината и го пуска в избирателната кутия.
Поради това, че референдумът се произвежда с повече от един въпрос, гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси.