10 седмокласници от областта са изкарали максимален резултат от НВО в края на 7 клас

Източник: Thinkstock/Guliver

Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на VІІ клас е проведено в 80 училища в област Пазарджик, съобщават.

През учебната 2022-2023 година изпитът по отделните предмети е единен и се състои от две части. Проверката и оценката на изпитните работи е извършена в електронна среда от регионални комисии, като изпитните работи на седмокласниците от цялата страна са разпределени за проверка на случаен принцип.

На НВО по български език и литература са се явили 2092 ученици – 94% от 2221 седмокласници в областта.

Средният брой точки от НВО по български език и литература е 48,04 точки (от 100 възможни) за училищата в област Пазарджик. Наблюдава се повишаване на средния резултат през настоящата учебна година спрямо миналата на регионално ниво, когато точките са били 47,37. Средният резултат на национално ниво е 55,04 точки.

От 95 до 98 точки  са постигнали 10 седмокласници от нашата област от следните училища: ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик (3), СУ „Васил Левски“, гр. Велинград (2), ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ (2), СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик (1), СУ „Нешо Бончев“ (1) и СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница (1). Най-висок резултат от 98 точки е постигнат от Михаела Петрова, ученичка от  ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик.

11 ученици от областта имат на НВО по български език и литература 0 (нула) точки, а 228 ученици са получили под 10 точки.

На НВО по математика са се явили 2085 ученици – 93,84% от общия брой 2221 седмокласници в област Пазарджик.

Средният брой точки на НВО по математика за областта е 29,54 точки, който е съизмерим с резултатите от миналата година, когато е бил 30,08 точки. Средният резултат по математика на национално ниво е 35,29 точки.

Тази година четирима ученици от ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик, са  постигнали максималния брой от 100 точки на НВО по математика: Михаела Петрова, Наталия Вълкова, Веселин Димитров и София Димитрова.  От 95 до 99,75 точки са получили 8 ученици от следните училища: ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик (3), СУ „Васил Левски“, гр. Велинград (1), ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ (2), СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик (1) и ОУ „Проф. Марин Дринов“ (1).

9 ученици от областта имат на НВО по математика 0 (нула) точки, а 422 ученици са получили под 10 точки.

На национално външно оценяване по чужд език по желание (английски език) се явиха 81 ученици от седми клас от 12 училища и постигнаха отлични резултати. Средният брой точки на регионално ниво е 84,4, а на национално ниво е 86,48 точки.

Сегашните седмокласници са първият випуск, който провежда обучението си изцяло в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Още като първокласници те започнаха да се обучават по нови учебни програми. За този випуск НВО в четвърти клас бе отменено поради Ковид пандемията. Така че настоящите ученици, завършващи основно образование, за първи път са оценени в условията на НВО.

При анализа на резултатите на регионално ниво трябва да се отбележи фактът, че тази учебна година на националното външно оценяване и по двата учебни предмета процентът на явилите се седмокласници е по-висок. Заслуга за това имат учителите на учениците и директорите на училищата, които са ги мотивирали да покажат своите знания и компетентности.

За част от учениците от нашата област българският език не е майчин и те изпитват затруднения при възприемане и разбиране на текст. Наблюдава се и засилена временна миграция на ученици в някои училища. Те заминават за кратко с родителите си в чужбина и след време се завръщат. Така се получават пропуски при усвояването на учебния материал, които трудно се компенсират.

Носители на малък брой точки са и ученици, които се обучават в слети и в маломерни паралелки, каквито има в малките населени места от област Пазарджик.

След подробен и задълбочен анализ на училищно, регионално и национално ниво на резултатите от НВО за 2022/2023 учебна година, както и на дефицитите в знанията и уменията на учениците, ще се планират адекватни мерки за повишаване на постиженията им по български език и литература и по математика през следващата учебна година.