Язовир „Белмекен“ е запълнен на 96,08%, какви са нивата на останалите язовири в областта

Язовир „Белмекен“ е запълнен на 96,08%, сочи справка на МОСВ. На територията на област Пазарджик язовир „Тополница“ е с общ обем 137,108 млн.куб.м . В момента в язовира има 101, 4232 млн. куб.м, което е 71,99% от общия обем. В язовир „Батак“ общият обем е 310,298 млн. куб.м, в момента има 193, 713 млн. куб.м, което е 60,23% от общия обем.

Язовир „Широка поляна“ е пълен на 92,97% от общия си обем, който е 23,980 млн. куб.м, язовир „Голям Беглик“ е запълнен на 91,37% от общия му обем, който е 62,411 млн. куб.м, а язовир „Широка поляна“ е пълен на 92,97% от общия си обем, който е 23,980 млн. куб.м.