Язовирите „Белмекен“, „Батак“ и „Широка поляна“ са пълни над 90%

Язовирите „Белмекен“ и „Широка поляна“ са запълнени над 94%, сочи справка на МОСВ. На територията на област Пазарджик язовир „Тополница“ е с общ обем 137,108 млн.куб.м . В момента в язовира има 116, 841 млн. куб.м, което е 85,22% от общия обем. В язовир „Батак“ общият обем е 310,298 млн. куб.м, в момента има 284, 287 млн. куб.м, което е 91,62% от общия обем.

Язовир „Широка поляна“ е пълен на 94,10% от общия си обем, който е 23,980 млн. куб.м, язовир „Голям Беглик“ е запълнен на 90,96% от общия му обем, който е 62,411 млн. куб.м, а язовир „Белмекен“ е пълен на 98,27% от общия си обем, който е 144,036 млн. куб.м.