Шосето не е писта

Шофирайте внимателно, не застрашавайте собствения и чужд живот!