Шест от фондовете за втора пенсия са с отрицателна доходност

Снимка: nivabg.com

Спестяванията на родените след 1959 г. за втора пенсия понасят влиянието на перфектната буря от кризи по световните пазари. Шест от деветта фонда за задължително допълнително пенсионно осигуряване са с отрицателна доходност за периода 30 юни 2020 г. – 30 юни 2022 г., показват последните данни на Комисията за финансов надзор. Над кризата плуват основно малки фондове, които не са показателни за общото състояние на пазара.

Доходността на универсалните фондове за последните 24 месеца варира до минус 2,29. Фондът с най-голям пазарен дял – „Доверие“, е с минус 1,60. Вторият – „Алианц“, е с минус 0,11. „ДСК-Родина“ е с минус 2,24, „Съгласие“ – с минус 2,29, „ОББ“ – с минус 0,01, а „Топлина“ – минус 1,74. „ЦКБ-Сила“ е с 2,72 резултат, „Пенсионноосигурителен институт“ е на плюс с 1,5, а „Бъдеще“ е с 0,99.

При доброволните, където са осигуровките за трета пенсия и ограниченията за инвестиции са по-леки, картината е доста по-добра – тук само два фонда имат отрицателна доходност („Доверие“ – минус 1,13 и „ДСК-Родина“ – минус 1,15), а има и фонд, постигнал доходност от 8,75 – „Съгласие“. „Алианц“ е с 0,64, „ОББ“ – с 0,71, „ЦКБ-Сила“ – с 5,22, „Бъдеще“ – с 2,45, „Топлина“ – с 1,16, а „Пенсионноосигурителен институт“ – с 2,61.

Източник: Сега