Шест компании са подали оферти за изработване на проекти за ремонта на пътя Стрелча – Копривщица

Ще бъдат ремонтирани 33 километра

За изработването на технически проект на ремонта на пътя Стрелча – Пазарджик са отворени оферти от:
1. „Алве Консулт“ ЕООД;
2. „Би Ес проект“ ЕООД;
3. ДЗЗД „Бурда-Пътпроект 2000“, с участници: „Илия Бурда“ ЕООД и „Пътпроект 2000 ООД;
4. „Пътпроект“ ЕООД;
5. „Инфра Мега“ ДЗЗД, в което са: „Инфра Про Консулт“ ООД и „Мегастрой – Строй Инженеринг“ ЕООД;
6.„Инжконсултпроект“.

Пътят е на територията на областите София и Пазарджик. Между 10-ти и 13-ти км участъкът преминава през Копривщица. Предвиден е и ремонтът на 6 мостови съоръжения. Четири от тях са над река Тополница, а останалите са над реките Топлика и Въртопска. Индикативната стойност за изработването на техническия проект е 290 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 150 дни.
Бъдещите изпълнители на обществената поръчка ще трябва да направят геодезически измервания, конструктивно обследване на прилежащите съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на инвестиционен (технически) проект. При изготвянето на техническия проект за рехабилитация на пътя ще бъдат предвидени мерки за възстановяване на отводняването и основен ремонт на компрометираните водостоци и пътни принадлежности.