Шестото заседание на Общински съвет- Пещера е на 27 февруари

Архив

Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници на шесто заседание    на   Общински  съвет, което   ще  се  проведе на 27. 02. 2020 г. / четвъртък / от  14:00 часа.

Ще бъде представена информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие. Общинските съветници от Пещера ще се запознаят с годишните отчети за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера.

Очаква се съветниците да дадат съгласието си за общинско сътрудничество и одобряване на споразумение за партньорство между Община Пещера и MpenergiAS  за реализиране на проектно предложение „ Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)“ По Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Министерство на енергетиката във връзка с изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година.