Шестокласници от IОУ „Св. Климент Охридски“ в Пазарджик представиха обобщителен урок на тема „Палто на доброто“

Учениците от IОУ „Св. Климент Охридски“ в Пазарджик проведоха открит обобщителен урок върху разказа “Серафим” на Йордан Йовков, който е част съдържанието на учебния материал по БЕЛ в VI клас. Урокът бе озаглавен „Палто на доброто“.

Учениците от 6 „в“ клас и техният учител по БЕЛ Елена Пенова представиха един по-различен поглед върху Йовковата творба.

Класът бе разделен на 5 групи, всяка от които бе изготвила свое лого във връзка с информацията, която те бяха подготвили предварително. Учениците представиха характеристика на героите, анализ на художествен детайл, представяне на виждането на децата за това какво е добротворство.

Децата бяха подготвили мисловни карти, с помощта на които показаха завидни знания върху творбата. В края на урока всички заедно изгледаха кратко видео за един от най-големите добротворци на България- дядо Добри и изготвиха “Палто на доброто” – такова , каквото те искат да имат и според тях трябва всеки от нас да носи.

Работата на учениците от 6.в клас по темата за добротворството продължава с поставената им домашна работа – да напишат съчинение на тема „ Лесно ли е да бъдеш добър?“.