Шахматът в Център „Човеколюбие“ в Пазарджик – ефективна сплотяваща терапия

Центърът за психично здраве „Човеколюбие” в Пазарджик основава дейността си на принципите на шахматен модел на възприемане на света и използва шахматна терапия в рехабилитацията на потребителите.

Във връзка с Международния ден на шахмата на 20 юли представяме тази добра и ефективна терапия, която се използва при лечението на хора с психични проблеми. Потребителите на центъра често са в ролята на живи шахматни фигури в двора на институцията, където има разчертана шахматна дъска.

Според д-р Емил Марков – психиатър-консултант, връзката между играта на шах и живота е изключително интересна. ачението Знанието на правилата и смисъла на всеки ход, който както в шаха, така и в живота, за да има разбирателство, трябва да бъде съобразен с тях и с другите елементи на играта – дъска, фигури, цели, чувства, време, равносметка.

Всака година в Център „Човеколюбие“ се провежда  Семеен турнир по шахмат.  Право на участие имат семейства, които посещават Колежа по семейни отношения – програма за работа със семействата към Център „Човеколюбие”, семейства, в които има член с психиатрична диагноза, доброволци и съмишленици с принос в реализиране на идеите на Сдружение „Човеколюбие”. Семейният турнир по шахмат е уникално събитие, чиято цел е да сплоти членовете на семействата и да ги научи да гледат заедно в една посока за взимане на най-добри решения.