Чудесия….

Изпълнение на Представителен танцов състав "Чудесия" на площад "К. Величков" в Пазарджик