Членове на Комисията по приемна грижа и експерти ще се обучават в Пазарджик

Снимка: Архив

На 19 и 20 ноември в Пленарна зала на Община Пазарджик ще се проведе специализирано обучение на членовете на Комисията по приемна грижа при РДСП – Пазарджик, експерти от РДСП/ДСП/ОЗД на областно ниво и началника на Областния екип по приемна грижа – Пазарджик.

Обучението на членовете на комисията по приемна грижа ще се води от Сдружение „ИМКА“ гр. Габрово чрез неговия представител – г-жа Надежда Денева. То има ключово значение за повишаване качеството на приемната грижа по Проект „Приеми ме 2015“ и цели развитието на компетенции, произтичащи от основните функции на комисията.

Програмата е разработена от проф. Нели Петрова – Димитрова, Елка Налбантова и Даринка Янкова с подкрепата на УНИЦЕФ България, като се базира на опита на водещите доставчици на приемна грижа. Одобрена е за използване от Консултативния експертен съвет на проекта.