Чехи, македонци и руснаци са най – чести гости на областта през март

Приходите от нощувки през март 2019 г. достигат 2 480 609 лв., или с 16.4% повече в сравнение с март 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от чужди граждани - с 53.0%., така и от български - с 14.1%.

Снимка: Архив

През март тази година в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 933, а на леглата – 4 202. В сравнение с март миналата година общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях – с 1.8%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г. е 46 721, или с 5.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 93.6% от тях са осъществени от български граждани и 6.4% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 19.0%, следвани от Република Северна Македония – 13.9% и Руската федерация – 10.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2019 г. в област Пазарджик достигат до 22 079. От всички пренощували лица 95.9% са българи и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 909 и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2019 г. е 37.3%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.5  процентни пункта.

Приходите от нощувки през март 2019 г. достигат 2 480 609 лв., или с 16.4% повече в сравнение с март 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от чужди граждани – с 53.0%., така и от български – с 14.1%.