Четири сигнала за пострадали птици са получени в Екоинспекцията в Пазарджик

Спасени са 4 малки щъркелчета

Четири сигнала за пострадали птици са получени в Екоинспекцията в Пазарджик през изминалия месец. Първият от тях е за намерен малък ястреб със счупено крило в с. Мокрище. Проверка на място е установила, че птицата е от вида ветрушка. Огледът не е установил наранявания и съгласно Закона за биологичното разнообразие ветрушката е освободена в подходящ за вида район. Вторият от подадените сигнали е за паднало гнездо с две малки щъркелчета на ул. „Ал. Стамболийски”No1 в с. Алеко Константиново. Във връзка с подадения сигнал двете защитени птици са транспортирани до спасителния център в гр. Стара Загора.

Получен е и сигнал за паднало гнездо с малки щъркелчета в с. Черногорово. Двете защитени птици са транспортирани до спасителния център в гр. Стара Загора. Последният от сигналите е за паднали малки щъркелчета от бутнати стълбове от EVN, близо до гр. Брацигово. РИОСВ е уведомила подателя на сигнала за извършена проверка, която е констатирала демонтирани железобетонни стълбове, но не и работници, извършващи описаната дейност. Не са установени млади птици, яйца, обитаеми гнезда. Върху един от стълбовете се вижда част от гнездови материал. В случая, РИОСВ не може да предприеме действия по компетентност.