Част от пенсионерите остават без увеличение от 1 юли

От 1 юли 2023 г. ще бъдат осъвременени всички пенсии, отпуснати до края на 2022 г. За пенсиите, свързани с трудовата дейност, увеличението ще е с 12% по т.нар. „швейцарско правило“. От 1 юли 2023 г. социалната пенсия за старост бе определена с Постановление на Министерския съвет в размер на 276,64 лв. (увеличение също с 12 на сто), като размерът на другите пенсии, несвързани с трудова дейност, се определя в процент от социалната пенсия за старост.

Това заяви в интервю за БТА управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов. Той посочи, че средствата, необходими за осъвременяването на пенсиите от 1 юли, са в размер на 1147,2 млн. лв. за второто полугодие на 2023 г.
Увеличението на месечния размер на пенсиите след прилагането на всички предприети мерки, включващи осъвременяване на трудовите пенсии, повишаване на минималните размери на трудовите пенсии и определяне на нови по-високи размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, ще обхване общо 2 013 700 пенсионери.

Тук е моментът да обърна внимание, че осъвременяването се реализира върху действителния размер на пенсията. Това е важно най-вече за пенсионерите, които са на максимален или на близък до максималния размер на пенсията, който остава същият и след 1 юли – 3400 лв. При тях увеличението може да е по-малко като процент, а за 995 пенсионери въобще няма да има такова, тъй като ограничението на тавана продължава да важи. Няма да получат увеличение и 16 350 пенсионери, които получават пенсии, отпуснати през тази година – те подлежат на осъвременяване от 1 юли догодина, обясни управителят на НОИ.

Средствата, необходими за осъвременяването на пенсиите от 1 юли, са в размер на 1147,2 млн. лв. за второто полугодие на 2023 г. Само за увеличаването на минималните размери на трудовите пенсии са необходими 46,5 млн. лв. месечно или 279 млн. лв. до края на годината. Тези средства са част от сумата 1147,2 млн. лв. за второто полугодие на 2023 г.

Към 30 юни пенсиите на около 870 000 от всичките над два милиона пенсионери, които получават увеличение, са на минимален размер. Това са всички трудови пенсии с размер от 467 лв. и производните от него минимални размери за съответните други видове пенсии. Три вида от тях са с минимални размери по-ниски от минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, въпреки че и те ще бъдат увеличени с 12 процента.

Такава е пенсията за осигурителен стаж и възраст при недостигащ стаж, но при поне 15 години действителен осигурителен стаж – 85 процента от 523 лв. или около 444 лв. Същия минимален размер има и личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване при степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто. Минималният размер на наследствените пенсии се определя като 75 процента от минималния размер на основната трудова пенсия, което прави малко над 392 лв., посочи Иванов.

По думите му очакванията са след 1 юли 2023 г. броят на трудовите пенсии, определени в минимален размер за съответния вид пенсия, да бъде близък до настоящия, предвид повишаването на всички с еднакъв процент. До 30 юни пенсионерите с месечен размер от пенсии и добавки под линията на бедност е 672 870, след 1 юли броят на пенсионерите с пенсионен доход под прага на бедността става 340 209. Видно от това сравнение, след 1 юли т.г. броят на пенсионерите, които остават под прага на бедност в страната, намалява с почти 50 на сто.

Източник: Pariteni