Цялото улично осветление на Велинград ще бъде подновено с европейско финансиране

Снимка: Община Велинград
Велинград е сред 20-те български общини, одобрени за финансиране по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност , енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. и Норвежкия фонд. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 782 505 лв. За тази сума всички стари осветителни тела на територията на града ще бъдат подменени с енергоспестяващи, /лед-лампи/ с изключение на вече обновените по булевардите „Съединение” и „ Св Св Кирил и Методий”, както и по улиците „Милеви скали”, „Георги Кирков” и „Христо Смирненски”.
В проекта „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура –системи за външно изкуствено осветление” е заложено и изграждането на 78 електрически табла, които ще бъдат свързани в система за управление, контрол и мониторинг. След провеждането на процедурите и сключването на договор с фирмата- изпълнител, срокът за реализиране на проекта е 18 месеца. С приключването му ще бъдат значително намалени разходите за улично осветление, ще се повиши енергийната ефективност, а условията на живот и сигурността за населението ще се подобрят.