Църквата Свети „Йоан Предтеча“ в Брацигово е с най-високата камбанария на Балканския полуостров

Църквата Свети „Йоан Предтеча“ в Брацигово е призната за християнския храм с най-високата камбанария на Балканския полуостров. Храмът е започнат през 1832г и завършен през 1833г от първомайстор Атанас „Насе Гърнето“ .

Сградата представлява една от много рядко срещащите се църкви с два купола. За по-добра акустика по вътрешните стени са вградени стомни и гърнета, от което произлиза и името на майстора на църквата. Разпределението и вътрешните пропорции са оразмерени учудващо точно. Външната архитектура на църквата говори за нейните строители като за оформени вече творци.

Иконостаса на църквата и владишкия трон са изработени от майстори на Тревненската дърворезбарска школа. Ярък пример за майсторството на Брациговските строители е построяването на най-високата камбанария на Балканския полуостров през 1884-1886 година от Иван Драгов. Цялата височина на камбанарията е над 28 метра. Камбанарията е оборудвана с две камбани и часовник.