Църквата отдава почит на Светите Седмочисленици – християнските просветители

Днес църквата отдава почит и на Светите Седмочисленици – Светите братя Кирил и Методий и техните пет най-извести ученици – Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. За дата на общия празник е избран денят на успението на най-изявения ученик на солунските братя – Климент Охридски 27 юли 916 г.

Оценила по достойнство делото им църквата определя ден за общото им почитане, независимо, че в църковния календар за всеки от тях е отреден отделен празник.

Известни със своите диспути за християнската вяра и право на всеки народ да използва своя език за прослава на Бога, светите братя успяват да бъдат бляскави победители в борбата с триезичната ерес.

Св. Ангеларий умира в българската столица Плиска, в дома на болярина Чеслав, веднага след като пристига от Моравия заедно със св. Климент и св. Наум.

За Горазд се смята, че е проповядвал по най-западните предели на Симеонова България, където се намира и гроб на негово име в манастир до албанския град Берат.

Името на Сава се свързва и с още едно – Лаврентий. Предполага се, че след като е приел монашество е сменил името си по обичая в Църквата.

Св. Наум учредява школа в Плиска, в която с останалите сподвижници полага основите на българската църква, държава и просвета. След историческия църковно-народен събор през 893 г. св. Наум е изпратен на мястото на св. Климент в основания от него своеобразен университет в Охрид, където и умира.

Преди да бъде ръкоположен за епископ св. Климент Охридски опростява сложната глаголическа азбука и създава кирилицата, на която пишем и до днес. Книжовната му дейност е неразривно свързана с църковната. Основава множество манастири и църкви, огнища на народна просвета и християнско благочестие. Патронът на Софийския университет умира последен от св. Седмочисленици и датата на неговата кончина е учредена за всеобщото им честване.

Празнуват, носещите имената на светците седмочисленици.