ЦИК разреши транспортирането на машините за гласуване в страната

ЦИК даде разрешение машините за гласуване, предназначени за секциите в страната да напуснат склада и да бъдат транспортирани по места. Това съобщи заместник-председателят на Комисията Емил Войнов, цитиран от БНР.

От „Сиела Норма“, ни уведомяват чрез писмо, че всички машини за гласуване са инсталирани и ни изпращат серийните им номера заедно с номерата на избирателните секции, за които са предназначени, писмо до Главна дирекция „Жандармерия“, с което разрешаваме изнасянето да 9356 броя машини и транспортирането им до СИК съгласно транспортния план под непрекъсната охрана от МВР“, заяви той.

Всички РИК получават адреса на електронната поща, на която трябва да изпращат своите уведомления за машините за гласуване, включително и тези за проблеми при гласуването с устройствата в деня на изборите.