ЦИК определи състава на РИК – Пазарджик

Публикуваме без редакторска намеса решението на ЦИК, с което се определя състава на РИК - Пазарджик

Снимка:bTV

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети район – Пазарджишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № ЕП-05-4\15 от 30.03.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 29.03.2019 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, и партии и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка е видно, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което са приложени изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

Не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Тринадесети район – Пазарджишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети район – Пазарджишки, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов
Сашо Асенов Гешев
Иванка Николаева Лумбева-Гавурова
Диана Ангелова Тумбева
Виолета Стефанова Ценова
Атанаска Стоичкова Гочева
Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева
Петър Георгиев Мулешков
Златина Красимирова Мартинова
Стойко Николов Власев
Ивайла Николова Георгиева

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова