Център „Човеколюбие“ посрещна съмишленици

Център „Човеколюбие” основава дейността си на принципите на шахматен модел на възприемане на света и използва шахматна терапия в рехабилитацията на потребителите.

Вчера екипът на Център „Човеколюбие” посрещна съмишленици от София и Пазарджик. Гостите имаха възможност да се запознаят с дейността и материалната база на Центъра. Участваха в разиграване на етюди, включително с живи фигури на шахматната дъска в двора на социалната услуга.

Д-р Емил Марков – психиатър-консултант, представи идеите си и подчерта връзката между играта шахмат и живота. Изтъкна значението на правилата и смисъла на всеки ход, който както в шаха, така и в живота, за да има разбирателство, трябва да бъде съобразен с тях и с другите елементи на играта – дъска, фигури, цели, чувства, време, равносметка.