Център “Човеколюбие” отбеляза Световния ден за превенция на самоубийствата

Присъстващите обогатиха познанията си относно превенцията на самоубийствата и как да окажат помощ при подобен риск.

Снимка: Момент от срещата

Център „Човеколюбие”  отбеляза Световния ден за превенция на самоубийствата, съвместно с експерти от Регионална здравна инспекция. Гостите от РЗИ присъстваха на среща на участниците в Клуб „Смисълът в живота” на тема „Поставяне на цели в живота и  планиране на постигането им”, посветена на Световния ден за превенция на самоубийствата.

Смисълът в живота е една от основните човешки ценности, която е предпоставка за доброто психично здраве и е част от ценностната система на представителите на Център „Човеколюбие”. Загубата на смисъл в живота е сред основните причини за самоубийства. По време на срещата домакините от социалната услуга споделиха опит и представиха психодиагностичните инструменти „Карта на живота” и „Стълба към Стокхолм”, чрез които следват целите си и запазват смисъла в живота си.

Представителите на здравната инспекция съобщиха на участниците данни за суицида, негови особености, причини, последици. Екипът на Център „Човеколюбие” представи Стандарт и Методика за работа с хора със суицидни намерения. Присъстващите обогатиха познанията си относно превенцията на самоубийствата и как да окажат помощ при подобен риск.