Център „Човеколюбие” в Пазарджик възстанови дейността си при спазване на епидемиологичните предписания

Към момента се провеждат групови занятия на открито два пъти седмично

Снимка: Център "Човеколюбие"

Пазарджик. Центърът за психично здраве „Човеколюбие” в Пазарджик възстанови работа, спазвайки мерките в условията на извънредна епидемиологична обстановка. От месец март социалната услуга премина на индивидуална дистанционна работа с потребителите заради обявената извънредна ситуация и опасността от COVID 19. Следено беше здравословното им състояние, бяха информирани за симптомите и мерките срещу опасното заболяване и мотивирани да се пазят.

Към момента се провеждат групови занятия на открито два пъти седмично – вторник и четвъртък. Във вторник дейността включва трудотерапия, клуб „Вкусно” и организационна сбирка, които се провеждат в двора на Центъра. В четвъртък се провежда  програма „Здравословен живот” и пикник с клуб „Вкусно” на открито.

Всяка седмица в организационна сбирка потребителите избират къде да се проведе спорта „за здраве и удоволствие” по програма „Здравословен живот”. Посетени бяха парк-остров „Свобода”, парк „Стадиона”, спортен комплекс „Писковец”. При провеждане на груповата работа се спазват необходимите мерки – физическа дистанция, ползване на маски, хигиена и дезинфекция на ръцете. За участието си в програмите потребителите подписаха декларация – съгласие.

Потребителите на Центъра с нетърпение очакваха груповата работа и с желание се включиха в занятията. По време на дистанционната работа те бяха мотивирани да напишат есета за щастливите моменти в живота и в организационна сбирка прочетоха произведенията си.