Центърът за настаняване от семеен тип във Велинград е изцяло обновен

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална услуга в общността, подсигуряваща среда близка до семейната на деца на различни възрасти, останали без родителска грижа. Услугите се предлагат в сградата на Центъра за Обществена подкрепа- Велинград.
През последните две години с огромни усилия и труд от страна на целия екип и ползвателите на услугата, сградата бе превърната в едно наистина прекрасно и уютно място за живот, съобразено с всички изисквания. Извършен е основен ремонт на покрива, подменени са подовите настилки, напълно е обновено обзавеждането на спалните помещения, ремонтирани са фоайетата, санитарните възли, изградени са фризьорско студио, фитнес зала и складова база.
Центърът за Обществена подкрепа предоставя социални услуги в достъпна и защитена среда, която създава условия за посрещане на нуждите на потребителите. Помещенията за индивидуална и групова работа са обзаведени съобразно фукционалното им предназначение.
Кметът д-р Костадин Коев посети центъра и благодари на директора на ЦНСТДБУ Десислава Сандакова и на целия и екип за подкрепата, любовта и грижите, с които отглеждат и възпитават доверените им деца и им подсигуряват семейната среда, от която имат нужда.